Gekkenhuis

Om de paar maanden ligt er een brief in de bus. Het is altijd dezelfde brief. Van het Centrum voor Maatschappelijke Opvang van het Leger des Heils. Aan de buurtbewoners. Het Leger des Heils beseft dat ze gevestigd is in een woonwijk. Als we overlast hebben, moeten we het melden. Want ze bieden nu eenmaal…